41221

Cerrahi Operasyonlarım

Glial Tümör ( 1201) AVM ( 33 ) Epilepsi (ATL+AHT) ( 44 )  
Meningioma ( 879 ) Karotis Stenozu ( 120 ) Spinal Kitle ( 492 )
Sellar-Suprasellar Kitle ( 914 ) Mikrovasküler Dekompresyon ( 62 ) Omurga Stabilizasyonu ( 1490)
Metastatik kitle ( 159 ) RFTK  ( 42 ) Hidrosefali ( 300 )
Serebellar Kitle ( 292) Lomber Disk Hernisi ( 2080) Epidural Hematom ( 148 )
Beyin Absesi  ( 45 ) Servikal Disk Hernisi   ( 776 ) Periferik Sinir onarımı ( 118 )
Subdural Hematom ( 309 ) Syringomyeli ( 99 ) Anevrizma ( 249 )
 
ALDĞIM ÖDÜLLER
1. 2001 yılı TÜBİTAK ve Beyin Araştırmaları Derneği Araştırma teşvik yarışması Wyeth dülü 
2. 2001 yılı Ankara Üniversitesi Araştırma Teşvik Yarışması Prof. Dr. Osman Akata ikincilik ödülü 
3. 2003 yılı Ankara Üniversitesi Araştırma Teşvik Yarışması Yusuf Ziya Müftüoğlu ikincilik ödülü 
4. 2004 yılı TÜBİTAK ve Beyin Araştırmaları Derneği Araştırma Teşvik Yarışması Pfizer ödülü 
5. 2005 Türk Nöroşirürji Derneği Hamit Ziya Gökalp Genç Nöroşirürjyen Teşvik birincilik ödülü
6. 2005 Türk Nöroşirürji Derneği Yılın Bildirisi birincilik ödülü
7. 2007 Türk Nöroşirürji Derneği Bilimsel Araştırma ödülü
8. 2007 yılı Ankara Üniversitesi Araştırma Teşvik Yarışması birincilik ödülü
9. 2007 Uluslar arası katılımlı XI. Ulusal Anatomi Kongresi (‘’Nöroşirürjikal girişimler için 
pencere anatomisi: anatomi temelli navigasyon’’ çalışması) Prof. Dr. Atilla Müftüoğlu Genç 
Araştırmacı ödülü.
KİTAP