E. ULUSAL BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN ve BİLDİRİ KİTAPLARINDA BASILAN BİLDİRİLER

 • E1. Uğur, H. Ç., Taşçılar, N., Atilla, H. Ve N. Yücemen, “Atipik orbital miyozit olgusu”, 33. Ulusal Nöroloji Kongresi, Türk Nöroloji Dergisi Cilt 3, Sy47, 1997.
 • E2. Taşçılar, N., Uğur, H. Ç., Tan, F.,Yiğit, A. ve N. Yücemen, “Çok nadir bir polinöropati nedeni: İdiopatik hipereosinofilik sendrom”, 33. Ulusal Nöroloji Kongresi, Türk Nöroloji Dergisi Cilt 3, Sy85, 1997.
 • E3. Arasıl ,E., Erdoğan, A., Egemen, N., Attar, A.,Uğur, H. Ç. ve K. Tun “İntrakranial malign gliomların tedavisinde reoperasyon kriterleri”, 12. Ulusal Türk Nöroşirurji Kongresi, Ek10, 1997.
 • E4. Uğur, H. Ç., Attar, A., Çağlar, Ş., Beşaltı, Ö., Özak, A. ve N. Egemen, “Postlaminektomi sonrası gelişen epidural fibrozisin önlenmesinde synovial sıvı emdirilmiş spongostanın kullanımı”, 13. Ulusal Türk Nöroşirurji Kongresi, İstanbul, 1999. 
 • E5. Dolgun, H., Silav, G., Uğur, H. Ç., Kılıç, M., Selçuki, M., Çağlar, Ş. ve A. Ünlü, “Bir vaka nedeni ile ventrikülo-peritoneal şant komplikasyonları: Şant ucunun umblikustan çıkması”, 13. Ulusal Türk Nöroşirurji Kongresi, İstanbul, 1999.
 • E6. Üçkardeşler, L., Uluğ, H., Erdem, A. ve H. Ç. Uğur, “Parietal lob başlangıçlı nöbetleri olan 7 epileptik hastanın intrakranial kayıtlama ile preoperatif değerlendirilmesi, cerrahisi ve sonuçları”, 13. Ulusal Türk Nöroşirurji Kongresi, İstanbul, 1999.
 • E7. Şener, Ö., Uğur, H. Ç., Besaltı, Ö. ve A. Özak, “Tavşan siyatik sinirinde akut kompresyonun sinir jitterine etkisi”, 17. Ulusal Klinik Nörofizyoloji Sempozyumu, Antalya, 2000.
 • E8. Deda, H., Uğur, H. Ç. ve E Çolpan, “Kraniofaringiomada zigomatik yaklaşım”, 14. Ulusal Türk Nöroşirurji Kongresi, Antalya, 2000.
 • E9. Deda, H., Uğur, H. Ç. ve E. Çolpan, “Beyin sapı epidermoidleri”, 14. Ulusal Türk Nöroşirurji Kongresi, Antalya, 2000.
 • E10. Aslan, M., Ugur, H. Ç., Çağlar, Ş. ve E. Yılmaz, “Kranioservikal bölge patolojilerine cerrahi yaklaşımlar”, 14. Ulusal Türk Nöroşirurji Kongresi, Antalya, 2000.
 • E11. Uğur, H. Ç., Çağlar, Ş., Kanpolat, Y., Erdem, A., Dolgun, H., Akyar, S. ve S. Fitoz, “Grisel Sendromu”, 14. Ulusal Türk Nöroşirurji Kongresi, Antalya, 2000.
 • E12. Dolgun, H., Çağlar, Ş., Uğur, H. Ç., Uz, A., Tekdemir, İ., Elhan, A., ve A. Erdem, “Lomber bölgedeki intervertebral foramenin anterolateral mikroanatomisı”, 15. Ulusal Türk Nöroşirurji Kongresi, Antalya, 2001.
 • E13. Tuna, H., Uğur, H. Ç., Torun, F., Ayten, M., Açık, V. ve H. Deda, “Olfaktör groove meningiomaları”, 17. Ulusal Türk Nöroşirurji Kongresi, Antalya, 2003.
 • E14. Tuna, H., Uğur, H. Ç., Erbaş, C., Bozkurt, M., Erol, Hacıeminoğlu Onur. Ve H. Deda, “İntrakranial tümörlerde frontotemporal-orbitozigomatik yaklaşım”, 17. Ulusal Türk Nöroşirurji Kongresi, Antalya, 2003.
 • E15. Aydın, Z., Kahiloğulları, G., Karataş, A., Uğur, H. Ç., Bilir, E. ve A. Erdem, “Temporal lob epilepsi cerrahisinde reoperasyon: Olgu sunumu”, 17. Ulusal Türk Nöroşirurji Kongresi, Antalya, 2003.
 • E16. Karataş, A., Uğur, H. Ç., Aydın, Z., Kutlu, G., Bilir, E. ve A. Erdem, “Epilepsi cerrahisinde invaziv monitörizasyon”, 17. Ulusal Türk Nöroşirurji Kongresi, Antalya, 2003.
 • E17. Kahilogulları, G., Uğur, H. Ç., Torun, F., Kanpolat, Y., Tekdemir, İ. ve A. Elhan, “Anterior komünikan arter varyasyonları: Anatomi çalışması”, 17. Ulusal Türk Nöroşirurji Kongresi, Antalya, 2003.
 • E18. Kahilogulları, G., Uğur, H. Ç., Bozkurt, M., Aydın, Z., Kanpolat, Y., Tekdemir, İ., ve A. Elhan, “Heubner’in rekürren arteri ve varyasyonları: Anatomi çalışması”, 17. Ulusal Türk Nöroşirurji Kongresi, Antalya, 2003.
 • E19. Bozkurt, M., Kahiloğulları, G.,Torun, F., Uğur, H. Ç. ve Ş. Çağlar, “Servikal disk hernilerinde posterior keyhole laminotomi-foraminotomi”, 18. Ulusal Türk Nöroşirurji Kongresi, Antalya, 2004.
 • E20. Kahiloğulları, G., Uğur, H. Ç., Attar, A., Çağlar, Ş., Savaş, A. ve N. Egemen, “Baziler invajinasyon tanılı iki olguda transoral yolla ve nöronavigasyon yardımıyla yapılan operasyonlar”, 18. Ulusal Türk Nöroşirurji Kongresi, Antalya, 2004.
 • E21. Abak, T., Çağlar, Ş., Uğur, H. Ç. ve M. Özdemir, “Chiari Tip 1 malformasyonlu hastalarda dural serbestleştirme”, 18. Ulusal Türk Nöroşirurji Kongresi, Antalya, 2004.
 • E22. Çağlar, Ş., Tuna, H., Uğur, H. Ç., Abak, T., ve H. Özalp, “Foramen magnumun anterior veya antero-lateral yerleşimli patolojilerine paramedian lateral yaklaşım”, 18. Ulusal Türk Nöroşirurji Kongresi, Antalya, 2004.
 • E23. Uğur, H. Ç., Sayan, A. E., Özdemir, M., Kahiloğulları, G., Özdemir, S., Kanpolat, Y. ve M. Öztürk, “Malign glial tümörlerde TAP73 ve DNP73 geni ekspresyonu”, 19. Ulusal Türk Nöroşirurji Kongresi, Antalya, 2005.
 • E24. Torun. M.F., Dolgun, H., Kahiloğulları, G., Özalp, H., Seçinti, D., Tuna, H., Uğur, H.Ç., Tekdemir, İ. ve Y. Ş. Çağlar, “Ekstraforaminal lomber arteryel anatomi”, 19. Ulusal Türk Nöroşirurji Kongresi, Antalya, 2005.
 • E25. Uğur, H. Ç., Kahiloğulları, G., Tekdemir, İ., Elhan, A., Ünlü, A. ve M. K. Başkaya, “Presantral girusun arteryel anatomisi”, 19. Ulusal Türk Nöroşirurji Kongresi, Antalya, 2005.
 • E26. Kanpolat, Y., Savaş, A., Uğur, H. Ç., ve G. Kahiloğulları, “Atipik fasiyal ağrıda trigeminal traktotomi ve nükleotomi”, 19. Ulusal Türk Nöroşirurji Kongresi, Antalya, 2005.
 • E27. Uğur, H. Ç., Kahiloğulları, G., Cömert, A., Esmer, A. F., Elhan, A. ve Y. Kanpolat, “Distal serebral arter anatomisine nöroşirurjikal bakış”, 19. Ulusal Türk Nöroşirurji Kongresi, Antalya, 2005.
 • E28. Uğur, H. Ç., Çankal, F., Kahiloğulları, G., Ayten, M., Bozkurt, M. ve İ. Tekdemir, Fossa navikülaris: “Kafa tabanında anatomik bir varyasyon”, 19. Ulusal Türk Nöroşirurji Kongresi, Antalya, 2005.
 • E29. H. Ç. Uğur, Sabah seminer oturum 86. “Glial tümör tedavisinde güncel yaklaşımlar”, 19. Ulusal Türk Nöroşirurji Kongresi, Antalya, 2005.
 • E30. Kahiloğulları, G., Uğur, H. Ç., Tuna, H., Oğuz, T., Cömert, A., Esmer, A. F. Ve Y. Kanpolat, “Kallozomarjinal arterden köken alan bir aksesuar orta serebral arter olgusu: Anatomik çalışma”, 19. Ulusal Türk Nöroşirurji Kongresi, Antalya, 2005.
 • E31. Kahiloğulları, G., Uğur, H. Ç., Esmer, A. F., Cömert, A., Açık, V., Armağan A. ve A. Elhan, “Kallozal arterler ve sulama alanları: Anatomik çalışma”, 19. Ulusal Türk Nöroşirurji Kongresi, Antalya, 2005.
 • E32. Kahiloğulları, G., Uğur, H. Ç., Savaş, A., Akbostancı, C., Elibol, B. Ve Y. Kanpolat, “Hemidistonik bir olguda talamotomi-kampotomi ve servikal DREZ operasyonu”, 19. Ulusal Türk Nöroşirurji Kongresi, Antalya, 2005.
 • E33. Torun, F., Bozkurt, M., Uğur, H. ve Y. Kanpolat, “Dandy-Walker malformasyonu ile birliktelik gösteren trigeminal nevralji: Vaka sunumu”, 19. Ulusal Türk Nöroşirurji Kongresi, Antalya, 2005.
 • E34. Torun, F., Kahiloğulları, G., Uğur H. ve Y. Kanpolat, “Kavernöz sinüse infiltre petröz kemik osteoblastoması: Vaka sunumu”, 19. Ulusal Türk Nöroşirurji Kongresi, Antalya, 2005.
 • E35. Kahiloğulları, G., Uğur, H. Ç., Cömert, A., Esmer, A. F., Tekdemir, İ., Elhan, A. ve Y. Kanpolat, “Orta serebral arterin distal kısım anatomisine nöroşirürjikal bakış”, 20. Ulusal Türk Nöroşirurji Kongresi, Antalya, 2006. 
 • E36. Kahiloğulları, G., Uğur, H. Ç., Cömert, A., Cömert, E., Esmer, A. F., Tekdemir, İ. ve N. Egemen, “Olfaktör sinirin arteryel vaskülarizasyonu”, 20. Ulusal Türk Nöroşirurji Kongresi, Antalya, 2006. 
 • E37. Özdemir, M., Kahiloğulları, G., Uğur, H. Ç., Cömert, A. ve A. Ünlü, “Ossifiye interklinoid ligament”, 20. Ulusal Türk Nöroşirurji Kongresi, Antalya, 2006. 
 • E38. Kendir, S., Açar, H. İ., Özdemir, M., Ayhan, C., Kahiloğulları, G., Elhan, A. ve H. Ç. Uğur, “Nöroşirurjikal girişimler için pencere anatomisi: Anatomi temelli navigasyon”, 21. Ulusal Türk Nöroşirurji Kongresi, Antalya, 2007. 
 • E39. Fırat, A. F., Tülin, Ş., Cömert, A., Apaydın, N., Mevci, Ö., Karahan, S. T. ve H. Ç. Uğur, “Nöroşirurjikal bakış açısı ile süperior serebellar arter”, 21. Ulusal Türk Nöroşirurji Kongresi, Antalya, 2007. 
 • E40. H. Ç. Uğur, Sabah semineri. “Şant komplikasyonları”, 21. Ulusal Türk Nöroşirurji Kongresi, Antalya, 2007.
 • E41. Kanpolat, Y., Bozkurt, M., Uğur, H. Ç. ve A. Savaş, “Failed trigeminal nevralji”, 18. Ulusal Türk Nöroşirurji Kongresi, Antalya, 2004.