Bilimsel Kuruluşlar Üyelikleri

BİLİMSEL KURULUŞLARA ÜYELİKLERİM
1. Türk Nöroşirürji Derneği Üyeliği (üye no:671), 2002 – ..
2. Türk Nöroşirürji Derneği Nöro-onkoloji Grubu Üyeliği 2006 - ..
3. Türk Nöroşirürji Derneği Genç Nöroşirürjiyenler Kurulu Üyeliği 2007 - ..
4. Türk Nöroşirürji Derneği Nöro-anatomi Grubu Yönetim Kurulu Üyeliği 2007 – ..
5. Congress of Neurological Surgeons Üyeliği 2003 - ..
 
Katıldığım Uluslararası Kongreler ve Sempozyumlar
1. 12th annual meeting of the North American Skull Base Society, Florida, USA, 2001
2. Aegan spine review November , Çeşme, Türkiye, 2003
3. 2nd international symposium on microneurosurgical anatomy, Antalya, Türkiye, 2004
4. 3rd international symposium on microneurosurgical anatomy, Antalya Türkiye, 2006
5. EANS Wintermeeting, Antalya, Türkiye, 2007
6. 5th meeting of the Asian society for Neuro-oncology, İstanbul, Türkiye, 2007
7. ISCAA anatomy symposium, Prag, Cek Cumhuriyeti, 2010
 
Katıldığım Ulusal Kongreler ve Sempozyumlar
1. Sağlık Çalışanlarının Sağlığı Ulusal Kongresi, 26-28 Kasım, Ankara, 1999
2. Kraniospinal MR Sempozyumu, 20-22 Haziran, Ankara,2003.
3. Türk Nöroşirürji Derneği Nöroonkoloji sempozyumu, 4-5 Nisan, Çeşme, 2003
4. Türk Nöroşirürji Derneği 18. Bilimsel Kongresi, 22-26 Mayıs, Antalya, 2004.
5. Moleküler boyuttan kliniğe Nöroonkoloji sempozyumu, 31 Mart-1 Nisan, İstanbul, 2005
6. Türk Nöroşirürji Derneği 19. Bilimsel Kongresi 27-31 Mayıs, Antalya, 2005.
7. Türk Nöroşirürji Derneği Kafa Kaidesi Cerrahisi Sonbahar Sempozyumu 3 Aralık, İstanbul 2006.
8. Türk Nöroşirürji Derneği Nöroonkoloji Grubu Nöroonkolojik Cerrahide Teknikler ve Anatomik Yaklaşımlar 28-29 Eylül, Çeşme, 2007
 
Katıldığım Uluslararası Mesleki Eğitim ve Kurslar
1. Microsurgical Training Course, Florida, USA, February 2001.
2. EANS Research Committee Course, on Methodology of Research and Publication, April 4-7, Antalya, 2002.
3. EANS CME Course, 22nd February, Antalya, 2007. 
 
Katıldığım Ulusal Mesleki Eğitim ve Kurslar
Spinal cerrahide güncel yaklaşımlar kursu, 14-15 Aralık, Ankara, 2006
 
Bilimsel Çalışmalarıma Aldığım Atıflar
2010 Ulakbim kaynaklı taramalarda ortaya çıkan 45 adet yazıya yapılmış toplam 285 atıf bulunmaktadır.