Beyin Tümörleri

Beyin tümörlerinin sınıflaması ilk kez 1829 yılında Cruvelhier tarafından makroskopik görünümlerine göre yapılmıştır. 1860 yılında Virchow nöroglia (nerve glue) kavramını kazandırmıştır. 1926 yılında Bailey ve Cushing bugün ki WHO (Dünya Sağlık Örgütü) sınıflamasının ilk hali sayılabilecek sınıflamayı geliştirmiştir. 1949 yılında Kernohan ise bazı tümör tiplerinin farklı olmadığını ama differansiasyon derecelerine göre evrelendirilebileceğini söylemiştir. WHO 2007 yılı sınıflamasında nöroepitelyal doku tümörlerini aşağıdaki gibi sınıflandırmıştır:
 
A-Nöroepitelyal kaynaklı tümörler:
 
Astrositik tümörler;
 
1-Pilositik astrositom Grade-I
Pilomiksoid astrositom (Grade-II)
2-Subependimal dev hücreli astrositom Grade-I
3-Pleomorfik ksantoastrositom Grade-II
4-Diffüz astrositom Grade-II
Fibriler, gemistositik, protoplazmik
5-Anaplastik astrositom Grade-III
6-Glioblastoma Grade-IV
Dev hücreli glioblastom Grade-IV
Gliosarkom Grade-IV
7-Gliomatozis serebri
 
Oligodendroglial tümörler;
8-Oligodendrogliom Grade-II
9-Anaplastik oligodendrogliom Grade-III 
Hasan Çağlar UĞUR Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı
 
Oligoastrositik tümörler;
10-Oligoastrositom Grade-II
11-Anaplastik oligoastrositom Grade-III
 
Ependimal tümörler;
12-Subependimom Grade-I
13-Miksopapiller ependimom Grade-I
14-Ependimom Grade-II
Selüler, clear cell, papiller, tanisitik
15-Anaplastik ependimom Grade-III
 
Koroid pleksus tümörleri;
16-Koroid pleksus papillomu Grade-I
17-Atipik koroid pleksus papillomu Grade-II
18-Koroid pleksus karsinomu Grade-III
 
Diğer nöroepitelyal tümörler;
19-Astroblastom Grade-I
20-3.ventrikül kordoid gliomu Grade-II
21-Anjiosentrik gliom Grade-I
 
Nöronal ve miks nöronal-glial tümörler;
22-Serebellumun displastik gangliositoması (Lhermitte-Duclas) Gr I
23-Desmoplastik infantil astrositoma/ganglioglioma Grade-I
24-DNET Grade-I
25-Gangliositom Grade-I
26-Gangliogliom Grade-I
27-Anaplastik gangliogliom Grade-III
28-Santral nörositom Grade-II
29-Ekstraventriküler nörositom Grade-II
30-Serebellar liponörositom Grade-II
31-Papiller glionöral tümör Grade-I
32-4.ventrikül rozet formasyonu oluşturan glionöral tümör Grade-I
33-Paragangliom Grade-I
 
Pineal bölge tümörleri;
34-Pineositom Grade-I
35-İntermediate diferansiyasyonlu pineal parankim tümörleri Grade II/III
36-Pineoblastom Grade-IV
37-Pineal bölgenin papiller tümörü Grade II/III
 
Embriyonal tümörler;
38-Medülloblastoma Grade-IV
Desmoplastik/nodüler
Anaplastik
Ekstensif nodüler
Büyük hücreli
39- PNET Grade-IV
Nöroblastom
Ganglionöroblastom
Medulloepitelyoma
Ependimoblastoma
 
40-Atipik teratoid/rabdoid tümör Grade-IV
 
B-Kraniyal ve paraspinal sinir kaynaklı tümörler:
 
41-Schwannom (nörilemmom, nörinom) Grade-I
Sellüler, pleksiform, melanotik
42-Nörofibrom (pleksiform) Grade-I
43-Perinöroma Grade-I,II,III
44-Malign periferal sinir kılıfı tümörleri (MPNST)
Epiteloid, mezenkimal, melanotik, glandüler Grade-II,III,IV
 
C-Menings kaynaklı tümörler:
 
Meningotelyal hücre kaynaklı tümörler;
45-Meningioma Grade-I
Meningotelyal
Fibroblastik
Tranzisyonel
Psammomatöz
Anjiomatöz
Mikrokistik
Sekretuar
Lenfoplazmositik
Metaplastik
Kordoid Grade-II
Clear cell
Atipik
Papiller Grade-III
Rabdoid
Anaplastik 
 
Mezenkimal tümörler;
46-Lipom
47-Anjiolipom
48-Hibernom
49-Liposarkom
50-Fibrosarkom
51-Soliter fibröz tümör
52-Malign fibröz histiositom
53-Leimiyom
54-Leimiyosarkom
55-Rabdomiyom
56-Rabdomiyosarkom
57-Kondroma
58-Kondrosarkom
59-Osteoma
60-Osteosarkom
61-Osteokondrom

Tümü